X
تبلیغات

رویـــای مــشــتــرک

منوی اصلی

سلامی رویایی خدمت بازدیدکنندگان.

این وبــــــ صرفاً جهتـــــــ شادیــــــ شمــــا و گذروندن وقتـــــــ ساختـــــه شده و هیچــــــ ارزشـــــ دیگریــــــ ندارد!!!
لطفاً در نگـهداریــــ و حفــظ شعـونـاتـــــ کوشا نباشید!!!
هرگونــــه استفــاده مجــــاز از ایـــن وبــــــ پیگـرد قانونیــــــ دارد!!!
پســـــــ لطفاً بتـــــرکــونــــید!!!!

ارسال پیام به مدیر

  تماس با ما

مـوضـوعـات

وبــگـردی

آخرین مطالب

 • میهن دیجی : چاشنی دنیای دیجیتال شما
 • دانلود آهنگ جدید پارسالیپ - تاریکی
 • صداقت
 • عرفان و سوگند - یادته
 • تشابه
 • شوخی پاکستانی
 • ایلومناتیک
 • قالب
 • زرنگ
 • کج شنوایی
 • لیست آخرین مطالب

آمـــار

 • افراد آنلاین : ۱
 • بازدید امروز : ۶
 • بازدید دیروز : ۱
 • بازدید این ماه : ۵۸
 • بازدید کل : ۴۲۶۰۹۳
 • تعداد كل مطالب : ۳۱۹
 • تعداد نظرات : ۱۲۵
 • آخرین بروزرسانی : ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
 • ما را با RSS دنبال كنید

ابــر بـرچـسـب

سخن روز :

سخن روز

از دست رفته ...


ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﺎﺕ ﻣﯿﺸﻪ : ﺍﻭﻟﺶ ﻣﯿﮕﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻪ ﺣﺲ ﻋﺎﺩﯾﻪ

ﻧﻢ ﻧﻢ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﺵ ، ﯾﺎﺩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺵ ﻣﯿﻮﻓﺘﯽ ، ﻣﻮﺯﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩﯼ ﻣﯿﺮﻥ ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ، ﺩﻟﺖ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺍﻣﺎ
ﻧــﯿـــﺴــﺖ .

ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭﻝِ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺳﺨﺘﺘﻪ ، ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯼ ، ﺷﺒﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍ ، ﺻﺒﺤﺎ
ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺐ ﺷﻪ ، ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ
ﻧﺪﺍﺭﻩ ، ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﯿﺎ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﯽ ، ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺍﻣﺎ ﺗــَـﻪِ ﺩﻟﺖ ﻏﻢِ ، ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ، ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﺕ ﺳﺨﺘﻪ ، ﺧﺪﺍﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ؟

ﯾﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ : ﺟﺎﯼ ﺯﺧﻢِ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ، ﯾﻪ ﺭﻭﺯ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ ، ﺩﻟﺖ ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ، ﺑﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺎﺑﻮﺳﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ،
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺁﺧﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﻦ؟؟

ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯿﺎﺵ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ : ﺷﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﻣﺎ ﺣﺴﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ
ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﺭﻭﺯﺍﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﻦ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ
ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ .

ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ، ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ، ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﯽ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯼ ، ﺍﺯ ﺻﺤﺒﺘﺎﺵ ﻣﺗﻮﺠﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ .......

ﺍﻣﺎ : ﻫﻢ ﺣﺴﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﺍﺭﯼ ، ﻫﻢ ﺗــــﺮﺱ ، ﻏﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﺕ
ﮐﺴﯿﻮ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻧﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺧﻮﺭﺩﯼ ، ﺭﻭﺯﺍﯼ
ﺳﺨﺘﺖ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﺖ ﺗـﻮ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ، ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯽ ،
ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺩ ﺑﮑﺸﯽ .

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﯾﮑﻢ ﺷﺎﺩ ﺷﺪﯼ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺲ ﻗﺪﯾﻤﻮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻬﺶ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺖ ﺩُﺭُﺳﺖِ ، ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ،
ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ .

ﺍﯾـﻦ ﺩﻭﺳـﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺗــﻤــﻮﻣــﻪ ﺳــﺨــﺘـﯿــﺎﺵ ﺗـﻤــﻮﻡ
ﺷـﺪﺳـﺖ !!
ﺗــﻤــــﻮﻡ ...

بازدید : ۲۶۱ | نویسنده : سـ ـجـ ـاد | تاریخ ارسال : يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۲

ارسال نظر


نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :

پروفایل من

آرشیو مطالب

نـظـرسـنـجـی

کمبود کدامیک بیشتر در این وب احساس میشود؟

ســوژه پلاس+


داستان روزانه

بنــــر مــا

طراحی سایتگروه طراحی چت روممبلچت باران|چت|چت رومپروژه متلبچتساخت وبلاگ